Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dzieci rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.

UWAGA ! W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i wydłużeniem cyklu nauczania w szkołach podstawowych, nastąpiła zmiana granic dotychczasowych obwodów szkół podstawowych.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  Uzupełniające 29 maja do 2 czerwca2017 r.

WAŻNE TERMINY

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/73/17 z dnia 9 marca 2017 r.

 L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami.

29.05.2017 r. – 2.06. 2017 r.

2

Przeprowadzenie próby sprawnościowych do oddziałów usportowionych

do 6 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Tychy.

14 czerwca 2017 r.

4

Potwierdzanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

danej szkoły podstawowej woli przyjęcia do danej szkoły.

do 20 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Tychy.

21 czerwca 2017 r. do godz. 14:00

 

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 7.103.283.1091 Harmonogram ID: 625;